Farní ohlášky

Ohlášky ze dne 18.03.2018 pro obě karvinské farnosti
 
1. Slavíme 5. neděli postní. Dnes v 15:00 bude 3. část pobožnosti Gorzkie Żale (PL).
 
2. Tento týden, v pondělí, je slavnost Svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Mše svaté budou v 7:00 (CZ), 8:00 (PL), 16:00 (PL) a v 17:00 (CZ). Všechny mše budeme slavit ve fryštátském kostele. Pamatujme, že je to slavnost s doporučenou účastí na mši svaté.
 
3. Snažme se zbývající část doby postní využít ke ztišení, pokání a obrácení. Příležitostí nám k tomu může být společné prožívání Křížové cesty ve čtvrtek (PL) a pátek (CZ) bezprostředně po večerní mši svaté ve Fryštátu. Děkujeme všem, kteří se doposud zapojili do vedení těchto pobožností.
 
4. V tomto týdnu prožíváme týden modliteb za mládež. Pamatujme ve svých modlitbách na tento úmysl.
 
5. V pondělí budou kněží navštěvovat nemocné, ke kterým nechodí pravidelně každý měsíc. Pamatujme, že velikonoční zpověď a přijetí Těla Páně je nejdůležitější během celého roku. Udělejme tedy vše pro to, aby nemocní z naší rodiny i okolí mohli v tomto období přijmout Krista. Nemocné můžete nahlásit (s udáním jména, adresy a kontaktu) nejpozději dnes na tel. čísle: 596 314 455.
 
6. V pondělí v 19:00 na faře bude také kurz „Základy víry” určený pro dospělé, kteří se připravují k přijetí křtu a/nebo 1. svatého přijímání.
 
7. Setkání společenství seniorů probíhá pravidelně ve čtvrtek v 9:30, v katechetickém domu.
 
8. V pátek v 15:30 na faře proběhne ministrantská schůzka. Srdečně zveme kluky, kteří by se do této služby chtěli zapojit.
 
9. Odjezd na představení „Umučení Páně“ do divadla v Cieszynie je v sobotu v 15:00 z parkoviště u Prioru.
 
10. Za týden již máme Květnou neděli a vstoupíme tak do Svatého týdne. K připomenutí Ježíšova slavného vjezdu do Jeruzaléma si, prosím, přineste ratolesti, které požehnáme během všech mší sv. Ve Fryštátu mše sv. v 8:00 a 9:30 začnou o čtvrt hodiny dříve (tedy v 7:45 a 9:15) u kostela sv. Marka. V Dolech je mše sv. normálně, tedy v 9:30. Na počátku požehnáme ratolesti a poté půjdeme do farního kostela průvodem, který je neoddělitelnou součástí nedělní liturgie.
 
11. Již v tomto týdnu bude ve Fryštátu rozšířená možnost přistoupit ke svátosti smíření před Paschálními svátky. Ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00, v sobotu od 9:00 do 11:00. Příští neděli v 15:00 bude kající pobožnost a po ní možnost přistoupit ke svátosti smíření až do večerní mše sv. Tento den máte také možnost využít službu cizích zpovědníků. Ve Svatém týdnu budeme zpovídat v pondělí a úterý od 9:00 do 11:00 a od 15:00 do 18:00, ve středu 28.03. již jen půl hodiny před každou mší svatou. Rozpis zpovídání je v posledním čísle farního časopisu, na internetových stránkách, sociálních sítích a na dveřích kostela.
 
12. Na Velký pátek dopoledne se bude konat pěší Křížová cesta pro děti a mládež. Plánovaným cílem je kaple v Ráji. Bližší informace sdělíme příští neděli.
 
13. V sobotu 07.04. se v Praze koná Národní pochod pro život a rodinu. K dopravě je možné využít společný vlak z Bohumína. Více informací je na plakátku ve vývěsce a na internetových stránkách pochodprozivot.cz.
 
14. Již teď informujeme, že ve dnech 07.-13.08. se v Milíkově bude konat tábor pro ministranty.
 
15. Připomínáme, že v noci ze soboty na neděli se mění čas ze zimního na letní, naše hodinky tedy posuneme o hodinu vpřed.