Farní ohlášky

Farní ohlášky jsou společné pro farnost Karviná a Karviná-Doly.

Aktuální ohlášky najdete na:

https://farnost-karvina.cz/index.php/ohlasky/ohlasky-karvina